Uprzejmie infromujemy, że z dniem 09.09.2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Stosownie do zapisów tej ustawy (art. 1 pkt...
Continue Reading →