Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie  dwóch drzew, zlokalizowanych na działce...
Continue Reading →