Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t. „Przygotowanie projektu do konkursu: Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej...
Continue Reading →