Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 16-18.10.2017r. miały miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na przygotowanie: projektu do konkursu Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 ogłoszonego przez...
Continue Reading →