Zawiadamiamy, że w zakładce <Pliki do pobrania>  zamieściliśmy Harmonogram bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych w styczniu 2018r.  Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać przy boksach śmietnikowych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem...
Continue Reading →