Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wnioski o wydanie zezwolenia na  usunięcie  drzew, zlokalizowanych na działkach będących w...
Continue Reading →