Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 08.06.2018r. o godzinie 12.30,  w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w 7 budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej...
Continue Reading →