Zawiadamiamy, że w dniu 14.06.2018r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i które tym samym zakwalifikowały się do dalszej oceny. Z przyjemnością informujemy, że...
Continue Reading →