Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t. Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: – projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu...
Continue Reading →