Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.> opublikowano: projekty uchwał będących w porządku obrad WZCz w dniu 07.09.2018r. żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZCz w dniu 07.09.2018r. zgłoszone przez członków Spółdzielni oraz projekty uchwał przygotowane na...
Continue Reading →