75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Monthly Archives: Październik 2018

Zawiadamiamy, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku (format PDF). Kodeks stanowi doprecyzowanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i...
Continue Reading →
Jelenia Góra, dnia 15 października 2018 roku Z A W I A D A M I A M Y, że zarówno członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, jak i Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie zgłosili dodatkowych spraw i projektów uchwał, wobec czego...
Continue Reading →
W MENU <Przetargi> zamieszczono ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego w pawilonie handlowym położonym przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 17A w Jeleniej Górze.   Zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie....
Continue Reading →
Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 25.10.2018r.> opublikowano: –Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, które odbędzie się o godz. 16.30 w dniu 25.10.2018r. w sali nr 203 na...
Continue Reading →