Jelenia Góra, dnia 15 października 2018 roku Z A W I A D A M I A M Y, że zarówno członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, jak i Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie zgłosili dodatkowych spraw i projektów uchwał, wobec czego...
Continue Reading →