Zawiadamiamy, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku (format PDF). Kodeks stanowi doprecyzowanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i...
Continue Reading →