75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
W MENU <Przetargi> zamieszczono ogłoszenie o przetargu w formie licytacji ustnej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 43/19 o pow. 0,1414ha, położonej przy ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze. Zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu....
Continue Reading →
W MENU <Przetargi> zamieszczono ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: „Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli”   Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu....
Continue Reading →