Spółdzielnia Mieszkania „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 15.07.2019r. Pan Arkadiusz Dacewicz złożył: rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni, oraz wypowiedzenie umowy o pracę. Rada Nadzorcza...
Continue Reading →