Jelenia Góra, 09.10.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jelenia Górze ogłasza

konkurs ofert
na najem lokalu użytkowego od dnia 01 listopada 2017r.

znajdującego w Jeleniej Górze w przyziemiu budynku przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze (witryna od strony ulicy Podgórzyńskiej). Lokal użytkowy posiada łączną powierzchnię użytkową 47,60 m2.

Wywoławcza kwota czynsz najmu netto wynosi 523,60 zł miesięcznie (stawka wywoławcza netto 11,00 zł/m2).

Oprócz czynszu najemca obowiązany jest wnosić do Spółdzielni opłaty niezależne, tj. opłatę za energię cieplną rozliczaną rocznie (aktualnie zaliczka wynosi 2,88 zł/m2 netto) i fundusz remontowy (aktualna stawka 1,60 zł/m2 netto). Pozostałe opłaty: zimna woda i energia elektryczna opłacane przez najemcę indywidualnie na podstawie umów z dostawcami tych mediów.

Lokal w stanie technicznym bardzo dobrym, nie wymaga remontu.

Informacji na temat lokalu udziela Arkadiusz Dacewicz:
– tel: 698-904-370 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email: poczta@smfampa.jgora.pl.

Pisemną ofertę cenową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

Prosimy o składanie ofert z określeniem rodzaju planowanej działalności.

Konkurs ofert wygra osoba oferująca najwyższy czynsz oraz akceptowalny rodzaj działalności.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 października 2017 r. o godz. 14.30.

Rzut lokalu i fotografie: