75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Posts filed under: Bez kategorii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 12-15.01.2018r. miały miejsce posiedzenia Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie zadania: ,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w mieszkaniach nr 2, 5, 8 i 11, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia...
Continue Reading →
Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t. ,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w mieszkaniach nr 2, 5, 8 i 11, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4 w Jeleniej Górze”. Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu....
Continue Reading →
Zawiadamiamy, że w zakładce <Pliki do pobrania>  zamieściliśmy Harmonogram bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych w styczniu 2018r.  Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać przy boksach śmietnikowych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem...
Continue Reading →
                                   DOTACJA  UNII  EUROPEJSKIEJ do remontów budynków przy ulicy Barlickiego    Informujemy, że w 2016 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Continue Reading →
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 16-18.10.2017r. miały miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na przygotowanie: projektu do konkursu Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 ogłoszonego przez...
Continue Reading →