75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Posts filed under: Bez kategorii

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął trzy uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 listopada...
Continue Reading →
Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 06.06.2019r.> opublikowano: –Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, które odbędzie się o godz. 17.00 w dniu 06.06.2019r. w sali nr 203 na...
Continue Reading →
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Dwudziestolecia 1...
Continue Reading →
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie: „Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Dwudziestolecia 3...
Continue Reading →
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie: „Poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze.”...
Continue Reading →