Dotacja celowa w ramach Programu KAWKA

Wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach informujemy, że istnieje możliwość refundacji 69% poniesionych kosztów (maksymalnie do kwoty 13.800 zł) ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry w ramach tzw. Programu „KAWKA”. Zakres sfinansowania dotacją może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej lub odnawialnego źródła energii na potrzeby c.o. i c.w.u.

Osoby, które już wykonały na własny koszt takie roboty mogą, po przedstawieniu rachunków i rozliczeniu, otrzymać refundację w wysokości 60% poniesionych kosztów. Pod uwagę będą wzięte wszystkie te roboty, które zostały wykonane po 22 kwietnia 2013r.

Deklarację przystąpienia do Programu „KAWKA” należy złożyć  w Urzędzie Miasta Jelenia Góra:

 • ul. Sudecka 29 – Informacja;
 • ul. Sudecka 29 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój 53;
 • ul. Ptasia 6a – Centrum Obsługi Klienta – parter;
 • Plac Ratuszowy 58 – Kancelaria Ogólna pokój 14;

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra. ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

Wzór Deklaracji o przystąpieniu do Programu „KAWKA” można pobrać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Sudecka 29, pokój nr 53 ( II piętro nad kasą).

Poniżej zamieszczamy dokumenty:


Pamiętaj!
Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.