Od dnia 26. października 2020 zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców > więcej informacji
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Harmonogram odpadów

Harmonogram bezpłatnego odbioru
odpadów wielkogabarytowych:
mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuztych opon i innych tego typu odpadów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r.

W formacie PDF: Harmonogram wywozu gabarytów oraz mycia i dezynfekcji pojemników w 2019r.

Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać przy boksach śmietnikowych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem zbiórki, należy je odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmie je bezpłatnie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jeleniej Górze znajduje się przy ul. Wolności 161/163 (teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (np. wersalki, fotele, szafy, stoły, krzesła, komody), dywany i wykładziny, wózki dziecięce, materace, kołdry, poduszki, rowery, narty, zabawki dużych rozmiarów, walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania, a także inne plastikowe, metalowe lub drewniane artykuły gospodarstwa domowego.

Pamiętajmy, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych, rozbiórkowych i sanitarnych takich jak okna, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, gruz. Części samochodowe (np. zderzaki), które również nie są odpadami wielkogabarytowymi należy przekazywać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów. Konieczność wniesienia opłaty oraz wysokość opłaty za przyjęcie odpadów, może się różnic w zależności od rodzaju odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być rozkręcony, zdemontowany, lub w częściach – powinien być wystawiony do odbioru w całości. Poza odbiorem bezpośrednio z nieruchomości, istnieje możliwość bezpłatnego oddania sprzętu elektrycznego i elektronicznego  do stacjonarnego lub mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


Odpady budowlane i rozbiórkowe

 Odpady z remontów należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów w kontenerach lub workach na odpady budowlane. Odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOKu bezpłatnie przyjmowane jest 100 kg odpadów rozbiórkowych i budowlanych z gospodarstw domowych, na jednego mieszkańca rocznie. Jeżeli posiadamy więcej odpadów lub nie mamy środka transportu do PSZOKa, możemy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, za który wnoszona jest odrębna opłata.

Ponadnormatywną ilość odpadów budowlanych możemy także przekazać do firmy prowadzącej przetwarzanie odpadów budowlanych lub do unieszkodliwienia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Usługa ta jest dodatkowo odpłatna.


Zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia

 Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą korzystać z kilkudziesięciu punktów zlokalizowanych na terenie miasta, w których ustawione są specjalne pojemniki na baterie, akumulatory i przeterminowane leki.

Wykaz punktów z pojemnikami na leki, baterie i akumulatory – opublikowany na stronie miasta Jelenia Góra.

 Ponadto baterie, akumulatory i przeterminowane leki, a także wszelkie odpady problemowe (farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze, opakowania po środkach ochrony roślin, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, detergenty, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne, opady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne) przyjmowane są bezpłatnie w stacjonarnym lub mobilnym  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 Dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jeleniej Górze można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 75 49 858.

Harmonogramy nieaktualne

w styczniu 2018r.

1. ul. Barlickiego ul. Bohaterów Września oraz ul. Dwudziestolecia (plik PDF)
8 marzec 7 kwiecień 9 maj 7 czerwiec 7 lipiec  7 sierpień 7 wrzesień 6 pażdziernik 8 listopad 7 grudzień
2. ul. Hirszfelda 9 (plik PDF)
7 marzec 6 kwiecień 8 maj 6 czerwiec 6 lipiec  4 sierpień 6 wrzesień 5 pażdziernik 7 listopad 6 grudzień
3. ul.  Dworcowa (plik PDF)
17 marzec 14 kwiecień 19 maj 2 czerwiec 14 lipiec  14 sierpień 15 wrzesień 13 pażdziernik 17 listopad 15 grudzień
4. ul. Wojewódzka 5 (plik PDF)
17 marzec 14 kwiecień 19 maj 17 czerwiec 15 lipiec  12 sierpień 16 wrzesień 14 pażdziernik 18 listopad 16 grudzień
5. ul. Wolności 307-309 (plik PDF)
3 marzec 5 kwiecień 5 maj 5 czerwiec 5 lipiec  3 sierpień 5 wrzesień 4 pażdziernik 6 listopad 5 grudzień.
6. ul. Jagiellońska (plik PDF)
16 marzec 13 kwiecień 18 maj 1 czerwiec 13 lipiec  11 sierpień 14 wrzesień 12 pażdziernik 16 listopad 14 grudzień.