Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ”FAMPA” w Jeleniej Górze. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dotychczas nie urządzono księgi wieczystej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 99.200,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 74.400,00 zł.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do licytacji mogą dokonać oględzin lokalu w dniu 20 października 2017r. (piątek) o godzinie 11.00.

Licytacja odbędzie się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121.

Poniżej zamieszczamy rzut lokalu