Jelenia Góra, 10.10.2018r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jelenia Górze ogłasza

konkurs ofert
na najem lokalu użytkowego od dnia 01 listopada 2018r.

o powierzchni 26,30 m2 w pawilonie handlowym położonym przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 17A w Jeleniej Górze zlokalizowanym na działce gruntu nr 2/12 (obręb 5, AM8).

Najemca zobowiązany będzie do comiesięcznego wnoszenia czynszu na rzecz Spółdzielni zgodnie ze stawką czynszu określoną w ofercie cenowej. Opłaty z tytułu wody, energii elektrycznej oraz wywozu śmieci Najemca rozliczać będzie we własnym zakresie z dostawcami mediów.

Lokal w stanie technicznym bardzo dobrym.

Informacji na temat lokalu udziela Arkadiusz Dacewicz:
tel: 698-904-370 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
email: poczta@smfampa.jgora.pl.

Pisemną ofertę cenową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 29 października 2018 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

Prosimy o składanie ofert cenowych (stawka czynszu netto) z określeniem rodzaju planowanej działalności.

Konkurs ofert wygra osoba oferująca najwyższy czynsz oraz akceptowalny rodzaj działalności.

Zarząd SM FAMPA zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Poniżej rzut lokalu oraz fotografie.

Rzut_lokalu handlowego w formacie PDF