Jelenia Góra, dnia 11-12-2015

 

Rozstrzygnięcie przetargu na odnowienie powłok malarskich

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 11.12.2015r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

,,Odnowienie powłok malarskich klatek schodowych w budynku
przy ul. XX Lecia 6 w Jeleniej Górze”.

 

Wybranym wykonawcą została firma: Elektrobud sp z o.o. z Jeleniej Góry.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękujemy.

 

Jednocześnie zobowiązuje się Z-cę Prezesa SM Fampa do zawarcia umowy wg druku stanowiącego załącznik do specyfikacji przetargowej.