Jelenia Góra, dnia 2018-01-02

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w mieszkaniach nr 2, 5, 8 i 11, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4 w Jeleniej Górze”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 05.01.2018r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 lub telefonicznie pod nr 75-642-78-60 oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw. w terminie do dnia 12.01.2018r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018r. o godz. 11:30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.