Od dnia 26. października 2020 zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców > więcej informacji
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Przetarg – Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 12.05.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Bolesław Łakomski z Sempolna.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.


Jelenia Góra, 27.04.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze wg następującej specyfikacji:

Nasadzenie zastępcze 

Rodzaj

1 szt. Świerk kłujący i 1szt. Jodła koreańska

wys. 150 cm

1 szt. Świerk kłujący i 1szt. Jodła koreańska

wys. 50 cm

3 szt. Świerk kłujący i 3szt. Jodła koreańska

min obwód 10cm na wys 100cm

2 szt. Świerk kłujący i 2szt. Jodła koreańska

min obwód 10cm na wys 100cm

1 szt. Świerk kłujący i 1szt. Jodła koreańska

min obwód 10cm na wys 100cm

3 szt. Świerk kłujący i 3szt. Jodła koreańska

min obwód 10cm na wys 100cm

2 szt. dąb szypułkowy

min obwód 10cm na wys 100cm

2 szt. Świerk kłujący

min obwód 10cm na wys 100cm

3 szt. Świerk kłujący

min obwód 10cm na wys 100cm

2 szt. Klon zwyczajny

min obwód 8cm na wys 100cm

1 szt. klon zwyczajny

min obwód 8cm na wys 100cm

2 szt. Klon zwyczajny odmiana „Globosum”

min obwód 15cm na wys 100cm

4 szt. Świerk kłujący

min obwód 15cm na wys 100cm

4 szt. Klon zwyczajny odmiana „Globosum”

min obwód 15cm na wys 100cm

2 szt. Klon zwyczajny odmiana „Globosum”

min obwód 15cm na wys 100cm

6 szt. Klon zwyczajny odmiana „Globosum”

min obwód 15cm na wys 100cm

14 szt. Klon zwyczajny odmiana „Globosum”

min obwód 15cm na wys 100cm

1 szt. Dąb szypułkowy

min obwód 15cm na wys 100cm

3 szt. Klon zwyczajny

min obwód 15cm na wys 100cm

2 szt. Świerk kłujący

min obwód 15cm na wys 100cm

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.05.2017r.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa z bryłą korzeniową.

Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany.

Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia na terenie Jeleniej Góry wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Rośliny muszą być zdrowe oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady żerowania owadów, oznaki chorobowe.

Informacji dodatkowych na temat przetargu udziela Dariusz Gębura:
– ☎ 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– ✉ prezes@smfampa.jgora.pl.

Pisemną ofertę cenową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiemDrzewa – przetarg” na adres biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 12 maja 2017 r. (piątek) do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r. do godz. 14.30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

                                                                                     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”