Jelenia Góra, 16.05.2018r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze 

ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul.:

  • Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe), 
  • Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe),
  • Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe),
  • Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe).

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz od 800 do 1600 – we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 900 do 1700 – w poniedziałki i czwartki – od dnia 21.05.2018 roku

Ponieważ każdy z budynków objęty jest odrębnym zamówieniem, należy składać osobne oferty na każdy budynek – w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze do dnia 05.06.2018r., godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2018 r. o godz. 1100

Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.