Jelenia Góra, 11-10-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie scalenia działek i sporządzenie stosownej dokumentacji (w razie potrzeby również dokumentacji w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych) dla działek geodezyjnych:

  1. nr 43/20 i nr 44/9 – obręb Cieplice &, AM-1, znajdujących się przy ul. Dwudziestolecia od nr 9 do nr 14 w Jeleniej Górze.

  2. nr 8/1 i nr 11/2 – obręb Cieplice 5, AM-8, znajdujących się przy ul. Bohaterów Września 7 w Jeleniej Górze.

Wszystkie w/w działki są własnością Skarbu Państwa oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w użytkowanie wieczyste.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:
– Dariusz Gębura – tel. 75-64278-61 w godz. 10.00-15.00, e-mail: prezes@smfampa.jgora.pl

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres prezes@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 18.10.2017r. do godz. 16.00.


Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze