Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3,

tel/fax. 75-64-27-860 (1), informuje

że przetarg nieograniczony

na zawarcie umowy

o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1

położonego na parterze budynku

przy ul. Wolności 303 w Jeleniej Górze

nie odbył się ze względu na brak ofert.