Jelenia Góra, dnia 2016-10-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA”
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Opracowanie podziału trzech działek geodezyjnych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział.”

Przedmiotem przetargu jest podział:

1. działki 43/20, obręb 7-Cieplice, AM 1 przy ul. Dwudziestolecia na dwie działki geodezyjne (1 zabudowana garażami i 1 niezabudowana)

2. działki 8, obręb 5-Cieplice, AM 8 przy ul. Bohaterów Września na dwie działki geodezyjne (1 zabudowana garażami i 1 niezabudowana)

3. działki 17/2, obręb 5-Cieplice, AM 2 przy ul. Jagiellońskiej 46 na dwie działki geodezyjne (1 zabudowana garażami i 1 niezabudowana).

Wszystkie w/w działki są własnością Skarbu Państwa oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w użytkowanie wieczyste.

Koncepcje podziału w/w działek można otrzymać e-mailem w formacie PDF lub odebrać osobiście w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 04.11.2016r. do godz. 16.00.


Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze