Jelenia Góra, dnia 2016-09-02

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 05.09.2016 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60

w poniedziałki, środy i piątki

oraz drogą poczty elektronicznej: s.jakubowski@smfampa,jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 21.09.2016 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2016 r. o godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze