Jelenia Góra, dnia 2016-08-01

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

,,Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 02.08.2016 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60:

w poniedziałki, środy i piątki

oraz drogą poczty elektronicznej: s.jakubowski@smfampa,jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 17.08.2016 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2016 r. o godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze