Jelenia Góra, dnia 2017-09-14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

„Wycinka 26 świerków pospolitych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z zabraniem drzew w rozliczeniu”.

Podstawą prawną wycinki jest Decyzja nr 84/17 z dnia 02.08.2017r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” na usunięcie drzew.

Przedmiotem przetargu jest wycinka następujących drzew:

Wyżej wymienione drzewa zlokalizowane są na terenie działki nr 12/3 AM-8 obręb Cieplice II przy ul. Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze.

Lokalizacja drzew do usunięcia znajduje się na poniższej mapce (drzewa do wycięcia zaznaczone są kolorem czerwonym):

Termin wycinki:

  • drzewo nr 1 – usunięcie w trybie pilnym z frezowaniem pniaka.
  • pozostałe 25 drzew do usunięcia do dnia 31 października 2017r. (frezowanie niekonieczne w sytuacji ścięcia pniaków na poziomie gruntu).

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 25.09.2017r. do godz. 10.00.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze