Jelenia Góra, dnia 2016-06-30

Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodników, dojść do budynków, opasek i schodów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 27.06.2016r. i 29.06.2016r. miały miejsca posiedzenia Komisji Przetargowej, na których dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

,,Wykonanie remontu chodników i dojść do budynków oraz schodów wejściowych, i opasek przy budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” w Jeleniej Górze”.

Wybraną firmą została firma:

MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz


Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

,,Wykonanie remontu chodników i dojść do budynków oraz schodów wejściowych i opasek przy budynkach będących w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.”

1. Chodniki i dojścia

– Wolności 303 – chodnik i dojście do klatek
– Wolności 305B – podjazd dla wózków
– Wolności 307 – dojście do klatek
– Boh. Września 1 – dojście do klatki
– Boh. Września 4 – dojście do klatki
– Boh. Września 9 – dojście do klatki
– Boh. Września 14 – dojście do klatki
– Boh. Września 16 – dojście do klatki
– Wojewódzka 5/blok 2 – dojście do klatki

2. Schody wejściowe i opaski

– Wolności 303A,B,C – schody wejściowe
– Wolności 305 – opaska
– XX Lecia 2b – schody wejściowe
– Boh. Września 4 – opaska
– Boh. Września 9 – podest przed wejściem
– Boh. Września 16 – podest przed wejściem
– Boh. Września 17 – schody wejściowe
– Wojewódzka 5/blok 2 – opaska

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni w cenie 20zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od Administratora Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” p. Tomasza Szweda Jelenia Góra ul. XX-lecia 3 tel/fax 75-642-78-60 .

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 27.06.2016r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016r. do godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze