Jelenia Góra, 27.08.2018r.

Ogłoszenie przetargu ograniczonego
 na sprzedaż lokalu mieszkalnego z „ruchu ludności”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze ogłasza przetarg ograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

Prawo udziału w przetargu mają wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA.

 Przetarg ograniczony odbędzie się w drodze ustnej licytacji – w dniu 17.09.2018r. (poniedziałek) o godzinie 12.00,  w biurze SM „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze.

Charakterystyka lokalu:

  1. ADRES: ul. Bohaterów Września 23 m. 3 w Jeleniej Górze

  2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU:  47,76 m2,

  3. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY:  3,60 m2,

  4. OPIS: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,

  5. POŁOŻENIE: parter,

CENA WYWOŁAWCZA:     120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł).

WADIUM:      12.000 zł (dwanaście tysięcy zł).

Lokal można obejrzeć, umawiając wcześniej termin z SM „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 32 1090 1926 0000 0005 1400 4983 w terminie do dnia 16.09.2018r. do godz. 1500.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację instrukcji przetargu.

Instrukcja przetargu znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Wadium przepada w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez wygrywającego przetarg.

Różnicę pomiędzy ceną nabycia, a wadium, osoba wygrywająca przetarg jest obowiązana wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jest to warunkiem zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i pozostałe koszty związane z przeniesieniem odrębnej własności pokrywa w całości Nabywca – niezależnie od ceny nabycia wylicytowanej podczas przetargu.

Zarząd SM FAMPA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku braku ofert od członków SM FAMPA, Zarząd ogłosi przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

Poniżej zamieszczamy rzut lokalu oraz rzut przynależnej do lokalu piwnicy.