Zarząd SM FAMPA ogłasza przetarg ograniczony
na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

W przetargu mogą wziąć udział tylko członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA

 Przetarg odbędzie się w drodze licytacji – w dniu 21.12.2015 roku o godzinie 10.00,
w biurze SM „FAMPA” przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze.

 

 Charakterystyka lokalu:
1. ADRES: ul. Wolności 303 m. 1 w Jeleniej Górze
2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU: 53,90 m2,
3. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY: 5,10 m2,
4. OPIS: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,
5. POŁOŻENIE: parter w budynku pięciokondygnacyjnym.

CENA WYWOŁAWCZA:     143.000,00 zł.
WADIUM:      14.300,00 zł.

Lokal można obejrzeć umawiając wcześniej termin z SM „FAMPA” przy ul. XX-lecia 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 32 1090 1926 0000 0005 1400 4983 w terminie do 18.12.2015 roku.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację regulaminu przetargu. Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Wadium przepada w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez wygrywającego przetarg.

Różnicę pomiędzy ceną nabycia a wadium osoba wygrywająca przetarg jest obowiązana wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia powiadomienia przez Spółdzielnię o przyjęciu oferty. Jest to warunkiem zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i pozostałe koszty związane z przeniesieniem odrębnej własności pokrywa w całości Nabywca – niezależnie od ceny nabycia lokalu, wylicytowanej podczas przetargu.

Zarząd SM FAMPA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku braku ofert od członków SM FAMPA, Zarząd ogłosi przetarg nieograniczony  na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali.