Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ogłasza

Przetarg Ograniczony
– tylko dla członków Spółdzielni –
na najem lokalu mieszkalnego
nr 1 w budynku przy ul. Wojewódzkiej 5/3 w Jeleniej Górze.

Lokal usytuowany jest na parterze budynku, wejście do lokalu z korytarza na lewo, pierwsze drzwi.

Wykaz pomieszczeń lokalu:
1 pokój+kuchnia – 11,78 m²
2 przedpokój       – 1,89 m²
3 łazienka+w.c.   – 2,40 m²
          RAZEM    16,07 m²

Stosownie do § 4 Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wysokość czynszu w dniu zawarcia umowy ustala się wg stawek ustalonych w trybie przetargu.

Stawką wywoławczą jest 5,83zł/m2. Przetarg wygra członek spółdzielni oferujący najwyższą stawkę. Uwaga: osoby, które nie były pracownikami Zakładów Maszyn Papierniczych „FAMPA”, nie są ich współmałżonkami lub dziećmi obowiązani będą do wnoszenia opłaty dodatkowej w wysokości 6,00 zł/m2 do stawki określonej w przetargu.

Oprócz czynszu najemca obowiązany jest wnosić do Spółdzielni opłaty niezależne, tj. opłatę za energię cieplną, zimną wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną.

Warunki dodatkowe:

  1. Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązuje się zapłacić byłemu najemcy kwotę 6.000 zł tytułem pokrycia części kosztów wykonanego w 2011r. generalnego remontu lokalu oraz pozostawionego w nim wyposażenia.
    W skład wyposażenia wchodzi:
    Przedpokój: zabudowana szafa wykonana na wymiar wnęki.
    – Łazienka: narożna kabina prysznicowa, narożny kompakt WC, bojler 60L, szafka z umywalką.
    – Pokój: komplet mebli kuchennych, lodówka 85cm, zlewozmywak z baterią, ceramiczna płyta grzewcza firmy Amica sterowana sensorami, przepływowy podgrzewacz wody 5KW, szafa narożna, komoda, szafka RTV, dwie półki ścienne.

  1. Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązuje się spłacić dług ciążący na lokalu w wysokości 5.584,45 zł w ciągu 12 rat miesięcznych.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr XVI z dnia 26.06.2015r. lokal przeznaczony będzie do wykupu na własność z bonifikatą 90%.

Oferty zawierające imię, nazwisko i adres oraz oferowaną stawkę czynszu prosimy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze do dnia 10 marca 2017r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Najem Wojewódzka 5/3/1”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2017r. o godz. 10.30.

rzut lokalu