Jelenia Góra, dnia 2016-09-07

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

„Opracowanie podziału dwóch działek geodezyjnych, na których posadowione są budynki wielolokalowe przy ul. Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział.”

Przedmiotem przetargu jest podział:

1. działki 12/3, obręb 2-Cieplice, AM 8 na cztery działki geodezyjne (3 zabudowane budynkami wielolokalowymi i 1 niezabudowana)

2. działki 12/6, obręb 2-Cieplice, AM 8 na cztery działki geodezyjne (2 zabudowane budynkami wielolokalowymi, 1 zabudowana garażami i 1 niezabudowana).

Działki nr 12/3 i 12/4 są własnością Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA.

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 12.09.2016r. (poniedziałek) do godz. 16.00.


Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze