Jelenia Góra, 01.07.2019r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę podestów wejściowych czterech klatek schodowych budynku przy ul. Wolności 305 wraz z okładziną płytami granitowymi gr 2 cm.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz od 9.00 do 16.00 do dnia 02.07.2019 roku.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze do dnia 16.07.2019r., godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2019 r. o godz. 15.30.

Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.