Jelenia Góra, 22.02.2018r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze www.smfampa.jgora.pl tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Wolności 303 (4 klatki schodowe), Wolności 309 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe, ) Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe ), Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe).

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz od 800 do 1600 – we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 900 do 1700 – w poniedziałki i czwartki – od dnia 28.02.2018 roku

Ponieważ każdy z budynków objęty jest odrębnym zamówieniem, należy składać osobne oferty na każdy budynek – w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 09.03.2018r., godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 1030

Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.