ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
smfampa.jgora.pl
tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie pełnej inwentaryzacji kominów w 9 budynkach:
– Jelenia Góra ul. Hirszfelda 9
– Jelenia Góra ul. Wolności 303, 303a, 303b, 303c
– Jelenia Góra ul. Wolności 305, 305a, 305b, 305c
– Jelenia Góra ul. Barlickiego 6
– Jelenia Góra ul. Barlickiego 10
– Jelenia Góra ul. XX Lecia 1
– Jelenia Góra ul. XX Lecia 1a
– Jelenia Góra ul. XX Lecia 2, 2a, 2b, 2c
– Jelenia Góra ul. XX Lecia 3, 3a, 3b, 3c.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać od dnia 25.09.2017 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

  • w godz od 800 do 16.00 – we wtorki, środy i piątki oraz
  • w godz. od 900 do 17.00 – w poniedziałki i czwartki

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ,

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 02.10.2017r., godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2017 r. o godz. 12.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.