Jelenia Góra, dnia 2019-04-29

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

„Wymiana stolarki drzwiowej
w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

PHU „Portal” Jasiński Jerzy z Lubania.

 

Jelenia Góra, dnia 2019-04-15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wymiana stolarki drzwiowej
w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania w biurze Spółdzielni.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Jerzego Szalińskiego w godzinach 09.00-15.00 przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60 oraz drogą poczty elektronicznej: j.szalinski@smfampa,jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana stolarki drzwiowej Wolności 305” w terminie do dnia 29.04.2019r. do godz. 13.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. o godz. 14.00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.