Jelenia Góra, dnia 2016-09-27

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ FAMPA „ ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 28.09.2016 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60 w poniedziałki, środy i piątki
oraz drogą poczty elektronicznej: s.jakubowski@smfampa,jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 05.10.2016 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godz. 10.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.