Jelenia Góra 28-05-2018r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze.

Lokalizacja robót:

1) ul. Dwudziestolecia 5 – okna piwniczne – 28 szt.
2) ul. Dwudziestolecia 6 – okna piwniczne – 28 szt.
3) ul. Dwudziestolecia 8 – okna piwniczne – 28 szt.
4) ul. Barlickiego 5 – okna piwniczne – 8 szt.
5) ul. Barlickiego 8 – okna piwniczne – 7 szt.
6) ul. Barlickiego 11 – okna korytarzowe i piwniczne – 12 szt.
7) ul. Bohaterów Września 25 – okna piwniczne – 18 szt.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania w biurze Spółdzielni od dnia 29.05.2018r.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza w godzinach 9.00-16.00 przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60 od poniedziałku do piątku oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl.

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w.
w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2018 r. o godz. 12.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze