Jelenia Góra 26-05-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze:

1) ul. Dwudziestolecia 4             – okna piwniczne – 25 szt.
2) ul. Bohaterów Września 1     – okna piwniczne – 8 szt.
3) ul. Bohaterów Września 2     – okna piwniczne – 5 szt.
4) ul. Bohaterów Września 3     – okna piwniczne – 7 szt.
5) ul. Bohaterów Września 5     – okna piwniczne – 8 szt.
6) ul. Bohaterów Września 13   – okna piwniczne – 8 szt.
7) ul. Bohaterów Września 14   – okna piwniczne – 9 szt.
8) ul. Bohaterów Września 17   – okna piwniczne – 6 szt.
9) ul. Bohaterów Września 19   – okna piwniczne – 9 szt.
10) ul. Bohaterów Września 21 – okna piwniczne – 6 szt.
11) ul. Bohaterów Września 22 – okna piwniczne – 7 szt.

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 29.05.2017r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza w godzinach 9.00-16.00 przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60 od poniedziałku do piątku oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl.

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w.
w terminie do dnia 14.06.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 r. o godz. 10.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze