Ogłoszenia o przetargach znajdują się w poszczególnych zakładkach menu.

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 listopada 2017r.


Przetargi zakończone:

Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie scalenia działek
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - wykonanie pełnej inwentaryzacji kominów w 9 budynkach
Przetarg nieograniczony - Wycinka 26 świerków pospolitych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze z zabraniem drzew w rozliczeniu
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 11 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Wykonywanie corocznej kontroli okresowej instalacji gazowej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 1) lit.c) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie kontroli okresowej - badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wymiana 7 szt. okien piwnicznych z łukami w budynku przy ul. Barlickiego 8 w Jeleniej Górze.
Przetarg nieograniczony - Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wymiana poziomów wodnych w budynkach położonych przy ul. Dwudziestolecia 5, ul. Dwudziestolecia 7 i ul. Dwudziestolecia 8.
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ''ruchu ludności" przy ul. Wolności 309/20 w Jeleniej Górze
Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 czerwca 2017r.
Przetarg - Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5
Przetarg nieograniczony – Dobór mocy cieplnej niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania 26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg ograniczony – tylko dla członków Spółdzielni - na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wojewódzkiej 5/3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Opracowanie podziału trzech działek geodezyjnych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze”
Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Wykonanie 31 audytów efektywności energetycznej budynków będących w zasobach SM FAMPA na podstawie posiadanych przez spółdzielnię audytów energetycznych tych budynków
Przetarg nieograniczony - opracowanie podziału dwóch nieruchomości wielobudynkowych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Wycinka 5-ciu drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 6 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Mycie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie w systemie STO budynku przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - na wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA" w Jeleniej Górze, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.