Ogłoszenia o przetargach znajdują się w poszczególnych zakładkach menu.

Drugi przetarg nieograniczony „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norberta Barlickiego 11 w Jeleniej Górze”

Przetarg nieograniczony „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norberta Barlickiego 11 w Jeleniej Górze”

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 20C w Jeleniej Górze”.

Przetarg nieograniczony- docieplenie ścian zewnętrznych kominów wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Bohaterów Września 1,4,5,8,9,12,14,15,16,17,18,19,20 oraz ul. Jagiellońska 46Przetargi rozstrzygnięte:

Przetarg nieograniczony na:

1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Września 24 w Jeleniej Górze

2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Września 10 w Jeleniej Górze

B.W. 10, B.W.24

  • Przetarg nieograniczony 1. Przemurowanie 5 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 22 w Jeleniej Górze

    2. Przemurowanie 7 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 21 w Jeleniej Górze”.

              kominy B.W. 21, B.W.22

  • Przetarg nieograniczony na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (poszerzenie) z kostki brukowej szarej wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 303 w Jeleniej Górze

                 ciąg pieszo-jezdny ul. Wolności 303 w Jeleniej Górze

Przetarg nieograniczony na przebudowę podestów wejściowych czterech klatek schodowych budynku przy ul. Wolności 305 wraz z okładziną płytami granitowymi gr 2 cm.
Przetarg - rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
Przetarg - na przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Dwudziestolecia 1 i Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na przeprowadzenie remontu dachu papowego w budynku przy ul. Wolności 307 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wymianę instalacji elektrycznej – zasilanie, rozdzielnia główna, WLZ, oświetlenie klatek schodowych, strychu, piwnicy i boksów oraz instalacja dzwonkowa w budynku przy ul. Barlickiego nr 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na przeprowadzenie remontu klatki schodowej, wejścia do klatki schodowej budynku oraz przebudowy schodów do lokalu użytkowego – sklepu w budynku przy ul. Bohaterów Września 1939r. nr 2 w Jeleniej Górze.
Przetarg - Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli
Konkurs ofert na w pawilonie handlowym położonym przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 17A w Jeleniej Górze.
PRZETARG NIEOGRANICZONY Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi południowej ściany budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Bohaterów Września 1939r.
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. ul. Bohaterów Września 23 m. 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
Przetarg - Przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe, ) Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe ), Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe)
Przetarg - Wymiana stolarki okiennej w 7 budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA".
Przetarg - Przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Wolności 303 (4 klatki schodowe), Wolności 309 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe, ) Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe ), Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe)
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ''ruchu ludności" przy ul. Barlickiego 3/5 w Jeleniej Górze
Przetarg - Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56 szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 listopada 2017r.
Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie scalenia działek
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - wykonanie pełnej inwentaryzacji kominów w 9 budynkach
Przetarg nieograniczony - Wycinka 26 świerków pospolitych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze z zabraniem drzew w rozliczeniu
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 11 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Wykonywanie corocznej kontroli okresowej instalacji gazowej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 1) lit.c) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie kontroli okresowej - badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wymiana 7 szt. okien piwnicznych z łukami w budynku przy ul. Barlickiego 8 w Jeleniej Górze.
Przetarg nieograniczony - Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wymiana poziomów wodnych w budynkach położonych przy ul. Dwudziestolecia 5, ul. Dwudziestolecia 7 i ul. Dwudziestolecia 8.
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ''ruchu ludności" przy ul. Wolności 309/20 w Jeleniej Górze
Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 czerwca 2017r.
Przetarg - Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5
Przetarg nieograniczony – Dobór mocy cieplnej niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania 26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg ograniczony – tylko dla członków Spółdzielni - na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wojewódzkiej 5/3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Opracowanie podziału trzech działek geodezyjnych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze”
Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Wykonanie 31 audytów efektywności energetycznej budynków będących w zasobach SM FAMPA na podstawie posiadanych przez spółdzielnię audytów energetycznych tych budynków
Przetarg nieograniczony - opracowanie podziału dwóch nieruchomości wielobudynkowych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Wycinka 5-ciu drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 6 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Mycie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie w systemie STO budynku przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - na wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA" w Jeleniej Górze, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.
  • Przetarg nieograniczony ” Zaprojektuj i wykonaj termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Września 1969 r. 21 w Jeleniej Górze”

                   przetarg B.W.21

Przetarg nieograniczony ” Zaprojektuj i wykonaj termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Września 1969 r. 21 w Jeleniej Górze”

przetarg B.W.21

  • Przetarg nieograniczony:

1. Przemurowanie 5 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 22 w Jeleniej Górze

2. Przemurowanie 7 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 21 w Jeleniej Górze .

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Drugi przetarg nieograniczony „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norberta Barlickiego 11 w Jeleniej Górze”

Drugi przetarg nieograniczony „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norberta Barlickiego 11 w Jeleniej Górze”

Drugi przetarg nieograniczony „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norberta Barlickiego 11 w Jeleniej Górze”