Jelenia Góra, 10.02.2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.02.2016r. zakończył się przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Nabywcę wyłoniono w drodze licytacji spośród członków Spółdzielnia Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Jelenia Góra, 02.02.2016r.

Ogłoszenie przetargu ograniczonego
 na sprzedaż lokalu mieszkalnego z „ruchu ludności”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze ogłasza przetarg ograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.

Prawo udziału w przetargu mają prawo wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA.

 Przetarg ograniczony odbędzie się w drodze ustnej licytacji – w dniu 10.02.2016r. (środa) o godzinie 10.00,  w biurze SM „FAMPA” przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze.

Charakterystyka lokalu:

  1. ADRES: ul. Wolności 303 m. 1 w Jeleniej Górze
  2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU: 53,90 m2,
  3. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNICY: 5,10 m2,
  4. OPIS: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,
  5. POŁOŻENIE: parter w budynku pięciokondygnacyjnym,

CENA WYWOŁAWCZA:     95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł).

WADIUM:      9.500 zł (dziewięć tysięcy pięćset zł).

Lokal można obejrzeć, umawiając wcześniej termin z SM „FAMPA” przy ul. XX-lecia 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 32 1090 1926 0000 0005 1400 4983 w terminie do dnia 09.02.2016r. do godz. 1500.

Wpłacenie wadium oznacza akceptację instrukcji przetargu.

Instrukcja przetargu znajduje się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Wadium przepada w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez wygrywającego przetarg.

Różnicę pomiędzy ceną nabycia, a wadium, osoba wygrywająca przetarg jest obowiązana wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego – nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jest to warunkiem zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i pozostałe koszty związane z przeniesieniem odrębnej własności pokrywa w całości Nabywca – niezależnie od ceny nabycia wylicytowanej podczas przetargu.

Zarząd SM FAMPA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku braku ofert od członków SM FAMPA, Zarząd ogłosi przetarg nieograniczony dla osób fizycznych na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA