Jelenia Góra, 29.04.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont dachu papowego w budynku przy ul. Wolności 307 w Jeleniej Górze.”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

OPACKI JANUSZ ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY – DEKARSTWO z Jeleniej Góry.

 

Jelenia Góra, 13.04.2019r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontu dachu papowego w budynku przy ul. Wolności 307 w Jeleniej Górze.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz od 9.00 do 16.00 do dnia 29.04.2019 roku.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ – w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze do dnia 29.04.2019r., godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15.30.

Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.