Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Dwudziestolecia 3 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. ubezpieczenia mienia spółdzielni w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

Poniżej znajduje się:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. ubezpieczenia mienia spółdzielni w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

Uwaga: W dniu 15.06.2016r. dokonano zmiany SIWZ – rozszerzono zakres ubezpieczenia o lokale użytkowe będące własnością spółdzielni.