Poniżej zamieszczamy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie wysokości stawek za używanie lokali spółdzielczych i opłat na fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości (Grupa) i poszczególne budynki w nieruchomości oraz w sprawie wysokości stawek z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, innymi obiektami oraz na inne cele.

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod ogrody i inne nie zabudowane tereny, nie służące do działalności gospodarczej