Poniżej zamieszczamy dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
z dnia 24.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2017 roku (sobota) o godzinie 14.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA”.

Jednym z punktów porządku obrad był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020. Termin zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej trwał do dnia 08 czerwca 2017r.
Protokoły z obrad Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze z dnia 24.06.2017r.:


Treść i wyniki głosowania uchwał w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 24.06.2017r.: