Poniżej zamieszczamy dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
z dnia 14.06.2018r.